Copryright © 2022 | MP Diverso | Wszelkie prawa zastrzeżone - create by Mainet.pl

>100

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

100%

POZYTYWNYCH OPINII

>100

UZYSKANYCH ZEZWOLEŃ

NASZE USŁUGI

KONTAKT

MASZ PYTANIA?

WYPEŁNIJ FORMULARZ I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...

MASZ PYTANIA?

WYPEŁNIJ FORMULARZ

I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...

FORMULARZ

Co możemy dla Ciebie zrobić?

LEGALNA PRACA

Nasza firma zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z uzyskiwaniem dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

 

Reprezentujemy wielu pracodawców, którzy systematycznie zlecają nam kolejne wnioski do realizacji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą skontaktuj się z nami  

⇒ telefonicznie  /  ⇒ mailowo  / lub poprzez   ⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne wnioski i formularze, złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy,  a następnie dostarczamy w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

Nasza firma zajmuje się wszelkimi

formalnościami związanymi

z uzyskiwaniem dokumentów

niezbędnych do legalnego zatrudnienia

cudzoziemca w Polsce.

 

Reprezentujemy wielu pracodawców,

którzy systematycznie zlecają nam

kolejne wnioski do realizacji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą

pomocą skontaktuj się z nami  

⇒ telefonicznie  / 

 ⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę

kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy,  a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

x

CENNIK

LEGALNY POBYT

REPREZENTOWANIE PRZED INSTYTUCJAMI

WERYFIKACJA STATUSU SPRAWY 

ODWOŁANIE OD DECYZJI  

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

SZKOLENIA BHP

 

 


 

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

Nasza firma zajmuje się wszelkimi

formalnościami związanymi

z uzyskiwaniem dokumentów

niezbędnych do legalnego zatrudnienia

cudzoziemca w Polsce.

 

Reprezentujemy wielu pracodawców,

którzy systematycznie zlecają nam

kolejne wnioski do realizacji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą

pomocą skontaktuj się z nami  

⇒ telefonicznie  / 

 ⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę

kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy,  a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

x

CENNIK

LEGALNY POBYT

REPREZENTOWANIE PRZED INSTYTUCJAMI

WERYFIKACJA STATUSU SPRAWY 

ODWOŁANIE OD DECYZJI  

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

LEGALNY POBYT

Nasza firma zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z uzyskiwaniem dokumentów

niezbędnych do legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.  Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu:

♦ Zezwolenia na pobyt czasowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem dokumentów niezbędnych do legalnego pobytu w Polsce skontaktuj się z nami

  ⇒ telefonicznie  /  ⇒ mailowo  / lub poprzez   ⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne wnioski i formularze, złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

x

CENNIK

LEGALNA PRACA

REPREZENTOWANIE PRZED INSTYTUCJAMI

WERYFIKACJA STATUSU SPRAWY 

ODWOŁANIE OD DECYZJI  

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

• zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,

• Niebieska Karta,

• praca sezonowa,

• działalność gospodarcza,

• przeniesienie wewnętrzne przedsiębiorstwa,

• pobyt z rodziną,

• praca pracownika oddelegowanego,

• mobilność długoterminowa,

• badacze i naukowcy,

• stażyści i wolontariat,

• studia i absolwenci,

• inne okoliczności.

♦ Zezwolenia na pobyt stały

♦ Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

♦ Przedłużenia wizy w Polsce

Nasza firma zajmuje się

wszelkimi formalnościami

związanymi z uzyskiwaniem dokumentów

niezbędnych do legalnego pobytu

cudzoziemca w Polsce.  Pomagamy

cudzoziemcom w uzyskaniu:

► Zezwolenia na pobyt czasowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem

dokumentów niezbędnych do legalnego

pobytu w Polsce skontaktuj się z nami

  ⇒ telefonicznie  /  

⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę

kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

• zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,

• Niebieska Karta,

• praca sezonowa,

• działalność gospodarcza,

• przeniesienie wewnętrzne przedsiębiorstwa,

• pobyt z rodziną,

• praca pracownika oddelegowanego,

• mobilność długoterminowa,

• badacze i naukowcy,

• stażyści i wolontariat,

• studia i absolwenci,

• inne okoliczności.

► Zezwolenia na pobyt stały

►Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

►Przedłużenia wizy w Polsce

REPREZENTOWANIE PRZED INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI

• Nr PESEL,       

• Zaświadczenia o niezaleganiu w US,      

• Zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS,

• Zaświadczenie o niekaralności osoby fizycznej w KRK,       

• Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

• Odpis z Księgi Wieczystej,

Nasza firma reprezentuje cudzoziemców przed wieloma instytucjami państwowymi.

Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu m.in. nw. dokumentów

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą skontaktuj się z nami

  ⇒ telefonicznie   ⇒ mailowo  / lub poprzez   ⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne wnioski i formularze, złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

CENNIK

LEGALNA PRACA

WERYFIKACJA STATUSU SPRAWY 

ODWOŁANIE OD DECYZJI  

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

LEGALNY POBYT

Nasza firma reprezentuje

cudzoziemców przed wieloma

instytucjami państwowymi.

Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu

m.in. nw. dokumentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą

pomocą skontaktuj się z nami

  ⇒ telefonicznie   

⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę

kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

REPREZENTOWANIE

PRZED INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI

x

WERYFIKACJA

STATUSU SPRAWY

WERYFIKACJA STATUSU SPRAWY

Bardzo często procedura związana z legalizacją pracy oraz pobytu cudzoziemców trwa wiele miesięcy.

Na Twoje zlecenie możemy zweryfikować status sprawy, poprawność złożonych dokumentów jak również

wysłać stosowne pismo do urzędu w celu usprawnienia procesu wydania decyzji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą skontaktuj się z nami

  ⇒ telefonicznie   ⇒ mailowo  / lub poprzez   ⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne wnioski i formularze, złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

x

CENNIK

LEGALNA PRACA

REPREZENTOWANIE PRZED INSTYTUCJAMI

ODWOŁANIE OD DECYZJI  

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

LEGALNY POBYT

Bardzo często procedura związana

z legalizacją pracy oraz pobytu

cudzoziemców trwa wiele miesięcy.

Na Twoje zlecenie możemy

zweryfikować status sprawy,

poprawność złożonych dokumentów

jak również wysłać stosowne pismo

do urzędu w celu usprawnienia

procesu wydania decyzji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą

pomocą skontaktuj się z nami

  ⇒ telefonicznie   

⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę

kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

WERYFIKACJA

STATUSU SPRAWY

SZKOLENIA 

"ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW"

"LEGALNY POBYT CUDZOZIEMCÓW"

Nasza firma zorganizuje dla Państwa pracowników indywidualne szkolenia 

(online lub stacjonarnie) 

z zakresu dotyczącego zatrudniania cudzoziemców oraz ich legalnego pobytu w Polsce.

Nasze szkolenia to połączenie teorii  z dużym naciskiem na praktykę.

Tylko niezbędne informacje – dostosowane do Państwa potrzeb.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem skontaktuj się z nami  

⇒ telefonicznie  /  ⇒ mailowo  / lub poprzez   ⇒ formularz kontaktowy 

 

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

x

CENNIK

LEGALNA PRACA

REPREZENTOWANIE PRZED INSTYTUCJAMI

ODWOŁANIE OD DECYZJI  

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

LEGALNY POBYT

Bardzo często procedura związana

z legalizacją pracy oraz pobytu

cudzoziemców trwa wiele miesięcy.

Na Twoje zlecenie możemy

zweryfikować status sprawy,

poprawność złożonych dokumentów

jak również wysłać stosowne pismo

do urzędu w celu usprawnienia

procesu wydania decyzji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą

pomocą skontaktuj się z nami

  ⇒ telefonicznie   

⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę

kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

ODWOŁANIE OD DECYZJI URZĘDOWYCH

Zdarza się, że sprawy dotyczące legalizacji pracy oraz pobytu cudzoziemców zostają rozpatrzone negatywnie.

 

Na Twoje zlecenie możemy zająć się każdą sprawą wymagającą napisania odwołania od decyzji urzędowej.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą skontaktuj się z nami  

 ⇒ telefonicznie   ⇒ mailowo  / lub poprzez   ⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne wnioski i formularze, złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

x

CENNIK

LEGALNA PRACA

REPREZENTOWANIE PRZED INSTYTUCJAMI

WERYFIKACJA STATUSU SPRAWY 

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

LEGALNY POBYT

Zdarza się, że sprawy dotyczące legalizacji

pracy oraz pobytu cudzoziemców

zostają rozpatrzone negatywnie.

 

Na Twoje zlecenie możemy zająć się

każdą sprawą wymagającą napisania

odwołania od decyzji urzędowej.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą

pomocą skontaktuj się z nami  

 ⇒ telefonicznie   

⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę

kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

Przeprowadzimy audyt zatrudnienia cudzoziemców w Twojej firmie. Wskażemy konieczne do uzupełnienia dokumenty.

Określimy drogę do ich uzyskania. Zaproponujemy kompleksowe i najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą skontaktuj się z nami  

⇒ telefonicznie  /  ⇒ mailowo  / lub poprzez   ⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne wnioski i formularze, złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

x

CENNIK

LEGALNA PRACA

REPREZENTOWANIE PRZED INSTYTUCJAMI

WERYFIKACJA STATUSU SPRAWY 

ODWOŁANIE OD DECYZJI  

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

LEGALNY POBYT

Przeprowadzimy audyt zatrudnienia

cudzoziemców w Twojej firmie.

Wskażemy konieczne do uzupełnienia

dokumenty.

Określimy drogę do ich uzyskania.

Zaproponujemy kompleksowe

i najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą

pomocą skontaktuj się z nami  

⇒ telefonicznie  /  

⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

CENNIK USŁUG

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW.

Jeżeli nie znalazłeś tej, która Cię interesuje - zadzwoń lub napis do nas.

Jesteśmy pewni, że możemy Ci pomóc.

RODZAJ USŁUGI

opłaty urzędowe

cena usługi netto

cena usługi brutto

• uzyskanie oświadczenia o powierzeniu pracy

30,00 zł

250,00 zł

307,50 zł

• uzyskanie zezwolenia na pracę cudzoziemca 

100,00 zł

750,00 zł

922,50 zł

• uzyskanie opinii starosty

0,00 zł

150,00 zł

184,50 zł

• uzyskanie przedłużenia zezwolenia na pracę

50,00 zł

750,00 zł

922,50 zł

• uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową

30,00 zł

750,00 zł

922,50 zł

• pełnomocnik - zezwolenie na pobyt i pracę 

457,00 zł

1300,00 zł

1599,00 zł

• pełnomocnik - zezwolenie na pobyt i inne

357,00 zł

1300,00 zł

1599,00 zł

• pełnomocnik - karta rezydenta długoterminowego

657,00 zł

1600,00 zł

1968,00 zł

• pełnomocnik - karta stałego pobytu

657,00 zł

1600,00 zł

1968,00 zł

• doradztwo w zakresie wypełnienia wniosku

0,00 zł

od 250,00 zł

od 307,50 zł

• odwołanie od decyzji odmownej

17,00 zł

wycena

indywidualna

• uzyskanie numeru PESEL

17,00 zł

200,00 zł

246,00 zł

• uzyskanie zaświadczenia  o "niezaleganiu w podatkach..."

21,00 zł + 17,00 zł

200,00 zł

246,00 zł

• uzyskanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia

17,00 zł

200,00 zł

246,00 zł

• podanie o zwrot wniesionych opłat urzędowych 

17,00 zł

100,00 zł

123,00 zł

• podanie o wydanie duplikatu karty pobytu

25,00 / 50,00 / 100,00 zł + 17,00 zł

100,00 zł

123,00 zł

• odpowiedź na braki formalne

17,00 zł

od 250,00 zł

od 307,50 zł

• ponaglenie

17,00 zł

od 250,00 zł

od 307,50 zł

• dodatkowe stawiennictwo w urzędzie

17,00  zł

 od 250,00 zł

od 307,50 zł

• sprawdzenie kompletu dokumentów do złożenia w urzędzie

17,00 zł

od 250,00 zł

od 307,50 zł

• audyt prawidłowości zatrudnienia cudzoziemców

wycena

indywidualna

• wsparcie podczas kontroli legalnego pobytu / pracy cudzoziemców

wycena

indywidualna

DZIAŁAMY TAK ABY TWOJA SPRAWA ZOSTAŁA ROZPATRZONA PRIORYTETOWO

JEŻELI JEST TAKA SZANSA - ZAWSZE KORZYSTAMY Z MOŻLIWOŚCI UMÓWIENIA WIZYTY  W URZĘDZIE

NIE POBIERAMY ZA TO DODATKOWYCH OPŁAT

                                                       POBIERZ CENNIK NASZYCH USŁUG W PLIKU PDF

CENNIK PDF

x