Copryright © 2022 | MP Diverso | Wszelkie prawa zastrzeżone - create by Mainet.pl

>100

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

100%

POZYTYWNYCH OPINII

>100

UZYSKANYCH ZEZWOLEŃ

O NAS

MP Diverso to firma, która wspiera:

• Przedsiębiorców w procesie uzyskiwania niezbędnych

dokumentów związanych z legalizacją pracy cudzoziemców,

• Cudzoziemców, którzy chcą legalnie mieszkać i pracować w Polsce.

 

Specjalizujemy się w tym zakresie, dlatego możesz być pewny, że Twoja sprawa zostanie zrealizowana

kompleksowo i profesjonalnie.

 

CZYTAJ WIĘCEJ...

MP Diverso to firma, która wspiera:

• Przedsiębiorców w procesie uzyskiwania niezbędnych

dokumentów związanych z legalizacją pracy cudzoziemców,

• Cudzoziemców, którzy chcą legalnie mieszkać i pracować w Polsce.

 

Specjalizujemy się w tym zakresie, dlatego możesz być pewny, że Twoja sprawa zostanie zrealizowana kompleksowo i profesjonalnie.

 

CZYTAJ WIĘCEJ...

NASZE USŁUGI

KONTAKT

WIĘCEJ USŁUG...

MASZ PYTANIA?

WYPEŁNIJ FORMULARZ I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...

MASZ PYTANIA?

WYPEŁNIJ FORMULARZ

I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...

FORMULARZ

LEGALNA PRACA / LEGALNY POBYT

Jesteś we właściwym miejscu...

LEGALNA PRACA

Nasza firma zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi

z uzyskiwaniem dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

 

Reprezentujemy wielu pracodawców, którzy systematycznie zlecają nam kolejne wnioski do realizacji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą skontaktuj się z nami  

⇒ telefonicznie  /  ⇒ mailowo  / lub poprzez   ⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne wnioski i formularze, złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy,  a następnie dostarczamy w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

x

CENNIK

LEGALNY POBYT

REPREZENTOWANIE PRZED INSTYTUCJAMI

WERYFIKACJA STATUSU SPRAWY 

ODWOŁANIE OD DECYZJI  

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

Nasza firma zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi

z uzyskiwaniem dokumentów

niezbędnych do legalnego zatrudnienia

cudzoziemca w Polsce.

 

Reprezentujemy wielu pracodawców,

którzy systematycznie zlecają nam

kolejne wnioski do realizacji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą skontaktuj się z nami  

⇒ telefonicznie  /  

⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy,  a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

LEGALNY POBYT

Nasza firma zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z uzyskiwaniem dokumentów

niezbędnych do legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.  Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu:

♦ Zezwolenia na pobyt czasowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem dokumentów niezbędnych do legalnego pobytu w Polsce skontaktuj się z nami

  ⇒ telefonicznie  /  ⇒ mailowo  / lub poprzez   ⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne wnioski i formularze, złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

x

CENNIK

LEGALNA PRACA

REPREZENTOWANIE PRZED INSTYTUCJAMI

WERYFIKACJA STATUSU SPRAWY 

ODWOŁANIE OD DECYZJI  

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

• zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,

• Niebieska Karta,

• praca sezonowa,

• działalność gospodarcza,

• przeniesienie wewnętrzne przedsiębiorstwa,

• pobyt z rodziną,

• praca pracownika oddelegowanego,

• mobilność długoterminowa,

• badacze i naukowcy,

• stażyści i wolontariat,

• studia i absolwenci,

• inne okoliczności.

► Zezwolenia na pobyt stały

► Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

► Przedłużenia wizy w Polsce

Nasza firma zajmuje się

wszelkimi formalnościami

związanymi z uzyskiwaniem dokumentów

niezbędnych do legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.  Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu:

► Zezwolenia na pobyt czasowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem dokumentów niezbędnych do legalnego pobytu w Polsce skontaktuj się z nami

  ⇒ telefonicznie  /  

⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

REPREZENTOWANIE

PRZED INSTYTUCJAMI

PAŃSTWOWYMI

Nasza firma reprezentuje cudzoziemców przed wieloma instytucjami państwowymi.

Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu m.in. nw. dokumentów:


 

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą skontaktuj się z nami

  ⇒ telefonicznie   ⇒ mailowo  / lub poprzez   ⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne wnioski i formularze, złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

x

CENNIK

LEGALNA PRACA

WERYFIKACJA STATUSU SPRAWY 

ODWOŁANIE OD DECYZJI  

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

LEGALNY POBYT

• Nr PESEL,       

• Zaświadczenia o niezaleganiu w US,

• Zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS,

• Zaświadczenie o niekaralności

osoby fizycznej w KRK,       

• Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

• Odpis z Księgi Wieczystej,

Nasza firma reprezentuje cudzoziemców

przed wieloma instytucjami państwowymi.

Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu

m.in. nw. dokumentów:

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą

pomocą skontaktuj się z nami

  ⇒ telefonicznie   

⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

ODWOŁANIE OD DECYZJI URZĘDOWYCH

Zdarza się, że sprawy dotyczące legalizacji pracy oraz pobytu cudzoziemców zostają rozpatrzone negatywnie.

 

Na Twoje zlecenie możemy zająć się każdą sprawą wymagającą napisania odwołania od decyzji urzędowej.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą skontaktuj się z nami  

 ⇒ telefonicznie   ⇒ mailowo  / lub poprzez   ⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne wnioski i formularze, złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

x

CENNIK

LEGALNA PRACA

REPREZENTOWANIE PRZED INSTYTUCJAMI

WERYFIKACJA STATUSU SPRAWY 

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

LEGALNY POBYT

Zdarza się, że sprawy dotyczące legalizacji

pracy oraz pobytu cudzoziemców

zostają rozpatrzone negatywnie.

 

Na Twoje zlecenie możemy zająć się

każdą sprawą wymagającą napisania

odwołania od decyzji urzędowej.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą

pomocą skontaktuj się z nami  

 ⇒ telefonicznie   

⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę

kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

WERYFIKACJA STATUSU SPRAWY

Bardzo często procedura związana z legalizacją pracy oraz pobytu cudzoziemców trwa wiele miesięcy.

Na Twoje zlecenie możemy zweryfikować status sprawy, poprawność złożonych dokumentów jak również

wysłać stosowne pismo do urzędu w celu usprawnienia procesu wydania decyzji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą skontaktuj się z nami

  ⇒ telefonicznie   ⇒ mailowo  / lub poprzez   ⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne wnioski i formularze, złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

x

CENNIK

LEGALNA PRACA

REPREZENTOWANIE PRZED INSTYTUCJAMI

ODWOŁANIE OD DECYZJI  

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

LEGALNY POBYT

Bardzo często procedura związana

z legalizacją pracy oraz pobytu cudzoziemców trwa wiele miesięcy.

Na Twoje zlecenie możemy zweryfikować status sprawy, poprawność złożonych dokumentów jak również

wysłać stosowne pismo do urzędu w celu

usprawnienia procesu wydania decyzji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą

pomocą skontaktuj się z nami

  ⇒ telefonicznie   

⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIENIA

Przeprowadzimy audyt zatrudnienia cudzoziemców w Twojej firmie. Wskażemy konieczne do uzupełnienia dokumenty.

Określimy drogę do ich uzyskania. Zaproponujemy kompleksowe i najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą skontaktuj się z nami  

⇒ telefonicznie  /  ⇒ mailowo  / lub poprzez   ⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne wnioski i formularze, złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

x

CENNIK

LEGALNA PRACA

REPREZENTOWANIE PRZED INSTYTUCJAMI

WERYFIKACJA STATUSU SPRAWY 

ODWOŁANIE OD DECYZJI  

SPRAWDŹ TEŻ POZOSTAŁE USŁUGI:

LEGALNY POBYT

Przeprowadzimy audyt zatrudnienia 

cudzoziemców w Twojej firmie.

Wskażemy konieczne do uzupełnienia dokumenty.

Określimy drogę do ich uzyskania. 

Zaproponujemy kompleksowe

i najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą

pomocą skontaktuj się z nami  

⇒ telefonicznie  /  

⇒ mailowo  / lub poprzez   

⇒ formularz kontaktowy 

 

Poprowadzimy Twoją sprawę 

kompleksowo.

Z nami nie musisz martwić się

o formalności.

Sporządzimy wszystkie niezbędne 

wnioski i formularze,

złożymy je za Ciebie w urzędzie,

odbierzemy, a następnie dostarczamy

w wygodnej formie.

 

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

CENNIK USŁUG

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW.

Jeżeli nie znalazłeś tej, która Cię interesuje - zadzwoń lub napis do nas.

Jesteśmy pewni, że możemy Ci pomóc.

RODZAJ USŁUGI

opłaty urzędowe

cena usługi netto

cena usługi brutto

• uzyskanie oświadczenia o powierzeniu pracy

30,00 zł

200,00 zł

246,00 zł

• uzyskanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (zawody zwolnione z informacji starosty)

100,00 zł

700,00 zł

861,00 zł

• uzyskanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (zawody nie zwolnione z informacji starosty)

100,00 zł

750,00 zł

922,50 zł

• przedłużenie zezwolenia na pracę

50,00 zł

750,00 zł

922,50 zł

• uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową

30,00 zł

750,00 zł

922,50 zł

• pełnomocnik - zezwolenie na pobyt i pracę 

453,00 zł

1200,00 zł

1476,00 zł

• pełnomocnik - zezwolenie na pobyt i inne

357,00 zł

1200,00 zł

1476,00 zł

• pełnomocnik - karta rezydenta długoterminowego

657,00 zł

1500,00 zł

1845,00 zł

• pełnomocnik - karta stałego pobytu

657,00 zł

1500,00 zł

1845,00 zł

• uzyskanie opinii starosty

0,00 zł

150,00 zł

184,50 zł

• odwołanie od decyzji odmownej

17,00 zł

wycena

indywidualna

• doradztwo w zakresie wypełnienia wniosku wizowego

0,00 zł

300,00 zł

369,00 zł

• wniosek "PESEL"

17,00 zł

100,00 zł

123,00 zł

• uzyskanie zaświadczenia o niekaralności

30,00 zł

100,00 zł

123,00 zł

• uzyskanie zaświadczenia o ilości punktów karnych

17,00 zł

100,00 zł

123,00 zł

• wniosek "niezaleganie z podatkami"

21,00 zł

100,00 zł

123,00 zł

• podanie o zwrot wniesionych opłat urzędowych

0,00 zł

50,00 zł

61,50 zł

• wypełnienie podania / pisma

0,00 zł

50,00 zł

61,50 zł

• podanie o wydanie duplikatu karty pobytu

25,00 / 50,00 / 100,00  zł

50,00 zł

61,50 zł

• odpowiedź na braki formalne

17,00 zł

250,00 zł

307,50 zł

• ponaglenie

17,00 zł

200,00 zł

246,00 zł

• monit

17,00 zł

150,00 zł

184,50 zł

DZIAŁAMY TAK ABY TWOJA SPRAWA ZOSTAŁA ROZPATRZONA PRIORYTETOWO

JEŻELI JEST TAKA SZANSA - ZAWSZE KORZYSTAMY Z MOŻLIWOŚCI UMÓWIENIA WIZYTY  W URZĘDZIE

NIE POBIERAMY ZA TO DODATKOWYCH OPŁAT

                                                       POBIERZ CENNIK NASZYCH USŁUG W PLIKU PDF

CENNIK PDF

x

Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Właściwa konfiguracja ustawień przeglądarki internetowej pozwala na zablokowanie zapisywania plików cookies lub ich usunięcie, ale może również spowodować utrudnienia lub brak działania serwisu. Szczegółowe informacje o plikach cookies i polityce prywatności można znaleźć klikając w odpowiedni napis polityka cookies lub polityka prywatności. Akceptując i kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies i politykę prywatności strony. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć akceptację przechodząc na stronę polityki prywatności.

X Polityka Prywatności
   Polityka Cookies